کارتریج لیزری مشکی

Norway

کارتریج لیزری رنگی 30a|نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری رنگی 30a|نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:1500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP M227fdw-HP M203dw-HP M203dn-HP M227SDn-HP M227FDNNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 19A black M102w M130fw CF219A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 19A black M102w M130fw CF219A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:12000 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:M102w-M130fw

Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 17A black M102a M102w M130a M130fn M130fw M130nw CF217A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 17A black M102a M102w M130a M130fn M130fw M130nw CF217A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:1600 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:M102a-M102w-M130a-M130fn-M130fw-M130nwNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 87A black M527c M527z M506dn M506n M506x M527dn M527f M501dn CF287A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 87A black M527c M527z M506dn M506n M506x M527dn M527f M501dn CF287A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:9000 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:M527c-M527z-M506dn-M506n-M506x-M527dn-M527f-M501dnNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 508A black M577c M577dn M577f M552dn M553dn M553n M553x CF360A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 508A black M577c M577dn M577f M552dn M553dn M553n M553x CF360A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6000 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP Color LaserJet: M577c - M577dn - M577f - M552dn - M553dn - M553n - M553xNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 95A black 2D 3D 500 Plus 92295A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 95A black 2D 3D 500 Plus 92295A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:4000 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet: 2D-3D-500 Plus

Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 98A black 5N 5M 5 4MPlus 4M 4Plus 92298A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 98A black 5N 5M 5 4MPlus 4M 4Plus 92298A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6800 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet: 5N-5M-5- 4MPlus-4M- 4Plus


Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 06A black 6L 6Lse 6Lxi 5L 5L Xtra C3906A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 06A black 6L 6Lse 6Lxi 5L 5L Xtra C3906A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2500 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet: 6L-6Lse-6Lxi-5L-5L XtraNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 79A black 12a 12w 26a 26nw CF279A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 79A black 12a 12w 26a 26nw CF279A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:1000 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:M12a - M12w - M26a - M26nwNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 128A black 1415 1525 CE320A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 128A black 1415 1525 CE320A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2000 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:CM1415 - CP1525
Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 501A black 3600 3800 Q6470A | نمایندگی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 501A black 3600 3800 Q6470A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6000 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP Color LaserJet 3600 -HP Color LaserJet 3600dn -HP Color LaserJet 3600n -HP Color LaserJet 3800 -HP Color LaserJet 3800dn -HP Color LaserJet 3800dtn -HP Color LaserJet 3800n

Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 81A black 604 606 605 CF281A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 81A black 604 606 605 CF281A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:10500 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet Enterprise M604dn-HP LaserJet Enterprise M604n-HP LaserJet Enterprise M605dn-HP LaserJet Enterprise M605n-HP LaserJet Enterprise M605x-HP LaserJet Enterprise M606dn-HP LaserJet Enterprise M606x-HP LaserJet Enterprise MFP M630dn-HP LaserJet Enterprise MFP M630f-HP LaserJet Enterprise MFP M630hNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 504A black 3520 3530 CE250A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 504A black 3600 3800 CE250A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:5000 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet CP3525 - HP LaserJet CM3530


Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 314A black 3000 Q7560A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 314A black 3000 Q7560A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6500 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 3000Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 308A black 3500 3550 Q2670A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 308A black 3500 3550 Q2670A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP Color LaserJet 3500n Printer-HP Color LaserJet 3500 Printer-HP Color LaserJet 3550n Printer-HP Color LaserJet 3550 Printer-HP Color LaserJet 3700dn Printer-HP Color LaserJet 3700n Printer-HP Color LaserJet 3700 Printer-HP Color LaserJet 3700dtn PrinterNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 78A black 1566 1606 CE278A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 78A black 1566 1606 CE278A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2100 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP P1566-P1606Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 70A black 5025 5035 Q7570A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 70A black 5025 5035 Q7570A

▪ رنگ:مشکی

▪تعداد پرینت:15000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP M5025-M5035Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 45A black 4345 Q5945A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 45A black 4345 Q5945A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:18000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet 4345 MFP Q5945A
Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 39A black 4300 Q1339A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 39A black 4300 Q1339A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:18000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet 4300 Printer series

Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 38A black 4200 Q1338A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 38A black 4200 Q1338A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:12000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet 4200 Printer series
Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 24A black 1150 Q2624A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 24A black 1150 Q2624A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet 1150

Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 11A black 2400 2420 Q6511A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 11A black 2400 2420 Q6511A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 2400Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 10A black 2300 Q2610A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 10A black 2300 Q2610A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 2300
Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 55A black 3015 4015 CE255A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 55A black 3015 4015 CE255A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:P3015Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 64A black 4014 4015 CC364A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 64A black 4014 4015 CC364A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:10000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet P4014n-P4014dn-P4015n-P4015dn-P4015tn-P4015x-P4515n-P4515tn


Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 126A black 175 275 1025 CE310A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 126A black 175 275 1025 CE310A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:1200 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:CP1025-CP1025nwNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 93A black 435 701 706 CZ192A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 93A black 435 701 706 CZ192A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:12000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP Printer 706n - HP Printer 435nwNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 304A black 2025 2320 CC530A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 304A black 2025 2320 CC530A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:صفحه 3500

▪ دستگاه های مورد استفاده:CP2025 - CM2320mfpNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 16A black 5200 Q7516A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 16A black 5200 Q7516A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:صفحه 12000

▪ دستگاه های مورد استفاده:aserJet 5200-5200dtn-5200tn
Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 312A black 476 CF380A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 312A black 476 CF380A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:صفحه 2400

▪ دستگاه های مورد استفاده: LaserJet Pro M476dn-M476dw-M476nwNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 650A black 5525 CF270A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 650A black 5525 CF270A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:صفحه 13500

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP Color LaserJet Enterprise CP5525n-M750n-M750dn-M750xh-CP5525xhNorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 13A black 1300 Q2613A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 13A black 1300 Q2613A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:LaserJet 1300-1300n-1300t-1300xi
Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 92A black 1100 3200 3220 C4092A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 92A black 1100 3200 3220 C4092A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LASERJET 1100-3200Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 53A black 2727 2014 2015 Q7553A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 53A black 2727 2014 2015 Q7553A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:3000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:LaserJet M2727nf-M2727nfs-P2010-P2014-P2014n-P2015-P2015d-P2015dn-P2015n-P2015x
Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 14A black 712dn 725 CF214A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 14A black 712dn 725 CF214A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:10000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn CF236A HP LaserJet Enterprise MFP M725dn CF066A HP LaserJet Enterprise MFP M725z CF068ANorway

کارتریج لیزری اچ پی hp 25X black 806dn 830 CF325X | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 25X black 806dn 830 CF325X

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:34500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP M806,HP M830

Norway

کارتریج لیزری اچ پی hp 26A black 402n 402dn 426dn 426dw CF226A | نمایندگی رسمی اچ پی hp

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی hp 26A black 402n 402dn 426dn 426dw CF226A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:3,100 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:M402d, M402dn, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw

Norway

كارتريج ليزري اچ پی hp 14A black

▪ نام کامل محصول:كارتريج ليزري اچ پی hp 14A black

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:10000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn CF236A HP LaserJet Enterprise MFP M725dn CF066A HP LaserJet Enterprise MFP M725z CF068A


Norway

کارتریج لیزری مشکی Black Laser Cartridge 25X

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری مشکی اچ پی مدل 25X

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:34500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP Printer 806dn - HP Printer 830z - HP Printer 806dnNorway

کارتریج لیزری مشکی 26a - HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری اچ پی مشکی با مدل 26A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:3,100 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:M402d, M402dn, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdwNorway

کارتریج پرینتر 81A

▪ نام کامل محصول:تونر کارتریج اچ پی 81A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:10500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:

Norway

کارتریج پرینتر 93A

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری مشکی 93A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:12000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP Printer 706n, HP Printer 435nw

Norway

کارتریج پرینتر 83A

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری مشکی 83A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:1500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:M125 ,M125nw ,M127fn ,M127fw ,M201 ,M225

Norway

کارتریج HP 38A BALCK

▪ نام کامل محصول:HP Q1338A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:12000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP LASERJET 4200


Norway

کارتریج HP 29X

▪ نام کامل محصول:HP C4129X

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:10000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5000-5100


Norway

کارتریج hp 80A black

▪ نام کامل محصول:HP CF280A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2,700 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP M425DN-425DWNorway

کارتریج hp 70A

▪ نام کامل محصول:HP Q7570A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:15,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP M2025-M5035Norway

کارتریج hp 90A black

▪ نام کامل محصول:HP CE390A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:10,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 601N-602N-603N-4555Norway

HP 53A Black

▪ نام کامل محصول:

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:

▪ دستگاه های مورد استفاده:Norway

کارتریج HP 06A BALCK

▪ نام کامل محصول: HP C3906A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 3100-3150